Wat moet u doen na een ongeval?

Ongeval U moet een ongevalaangifte invullen die u aan uw verzekeringsmaatschappij overbrengt. Uw maatschappij zendt ons een geïnformatiseerde missie op via het internet in het systeem Informex. Twee gevallen mogelijk: in beide gevallen moet u uw voertuig presenteren zodat onze deviseur een overzicht van de schade maakt.

1ste geval : Wij zijn bevoegd om de expertise zelf uit te voeren en te herstellen.

U mag een afspraak maken voor de herstelling van uw voertuig. Wij raden u aan om u te informeren bij uw verzekeringsmaatschappij om te weten of de verantwoordelijkheden zijn aangetoond en of uw verzekeringsmaatschappij zich verbindt om de schade te betalen, als er een franchise is of BTW ten laste.

  • U brengt uw voertuig binnen voor herstelling op de afgesproken datum.
  • U krijgt een vervangingsvoertuig, en we informeren u over de duur van de herstellingen.
  • Na de herstellingen brengt u ons het vervangingsvoertuig terug en na verificatie mag u zorgeloos de garage verlaten.

2de geval : De verzekeringsmaatschappij mandateert een expert die het voertuig moet zien voor dat er iets aan gedaan mag worden.

De verzekeringsmaatschappij nodigt u per post uit om een afspraak te maken met een gemandateerd expert. U neemt dus een afspraak met de expert in onze localen. Om uw eigen belangen beter te verdedigen, is het aan te raden dat de expertise bij Cazier gebeurt met de aanwezigheid van onze deviseur. Tijdens de expertise mag er een afspraak gemaakt worden voor de herstelling van uw voertuig. Wij raden u aan om u te informeren bij uw verzekeringsmaatschappij om te weten of de verantwoordelijkheden zijn aangetoond en of uw verzekeringsmaatschappij zich verbindt om de schade te betalen.

  • U brengt uw voertuig binnen voor herstelling op de afgesproken datum.
  • U krijgt een vervangingsvoertuig, en we informeren u over de duur van de herstellingen.
  • Na de herstellingen brengt u ons het vervangingsvoertuig terug en na verificatie mag u zorgeloos de garage verlaten.

Betalingsmodaliteiten:

Of uw verzekeringsmaatschappij kent u de derdebetalersregeling toe, dit wil zeggen dat uw verzekeringsmaatschappij zich verbindt om ons het bedrag van de factuur te betalen eventueel verminderd met de franchise en/of ouderdom door u ten laste. Indien u belastingplichtig bent, zal de % van de BTW waarvan u de recuperatie kan verkrijgen via uw boekhouding opgeëist worden. Deze bedragen zullen door u betaald moeten worden bij recuperatie van uw voertuig. Specifieke formaliteiten voor diplomaten, ambassades en gehandicapte personen. Of uw verzekeringsmaatschappij heeft ons geen akkoord gegeven voor de derdebetalersregeling, u zal dan de factuur zelf moeten betalen bij recuperatie van uw voertuig.

Goed om te weten: Wij zijn reparateur en onze missie beperkt zich daartoe.